Hình ảnh

Minh họa truyện Tam Thiên Nha Sát – Y Xuy Ngũ Nguyệt


Tiếp tục đọc

Advertisements

Tam Thiên Nha Sát – Chương 50 (Chương cuối)


Chương 50: Cuối cùng…

Edit: Zinny

Tiếp tục đọc

Tam Thiên Nha Sát – Phiên ngoại Phó Cửu Vân (Phần 3)


Phiên ngoại Phó Cửu Vân (Phần 3)

Edit: Zinny

Tiếp tục đọc

Tam Thiên Nha Sát – Phiên ngoại Phó Cửu Vân (Phần 2)


Phiên ngoại Phó Cửu Vân (Phần 2)

Edit: Zin

Tiếp tục đọc

Tam Thiên Nha Sát – Chương 49


Lúc làm chương này mình đã khóc vì Phó Cửu Vân, không biết có ai khóc giống mình không nhỉ

Chương 49: Bình minh không có chàng

Edit: Zinny

Tiếp tục đọc

Tam Thiên Nha Sát – Chương 48


Chương 48: Người ta yêu

Edit: Zinny

Tiếp tục đọc

Tam Thiên Nha Sát – Chương 47


Chương 47: Chú sát (Phần 2)

Edit: Zinny

Tiếp tục đọc

Tam Thiên Nha Sát – Chương 46


Chương 46: Chú sát (Phần 1)

Edit: Zinny

Tiếp tục đọc