Câm Câm Câm Miệng


Tên truyện: Câm Câm Câm Miệng

Tác giả: Dung Mặc

Edit: Ivy Chen

Beta: Zinny

Thể loại: Ngọt, cung đình, oan gia, ông trời tác hợp, 1 vs 1, HE.

Số chương: 92 chương.

Tình trạng: đã hoàn thành.

Tình trạng edit: Đang mò.

Mục lục

Chương 1 ~~~ Chương 2 ~~~ Chương 3

Chương 4 ~~~ Chương 5 ~~~ Chương 6

Chương 7 ~~~ Chương 8 ~~~ Chương 9

Chương 10 ~~~ Chương 11 ~~~ Chương 12

Advertisements