Hình ảnh

Kiếm Võng – Các NPC – Y Xuy Ngũ Nguyệt


A, các bạn vào nhà bạn Mộc đọc nhé, có rất nhiều thông tin NPC bên đó ^^

Click vào ảnh để xem full size ~~~

~~~

***Lý Phục – Thu Diệp Thanh***

Lý Phục - Thu Diệp Thanh

Lý Phục – Thu Diệp Thanh

~~~

Lý Phục - Thu Diệp Thanh

Lý Phục – Thu Diệp Thanh

~~~

Lý Phục - Thu Diệp Thanh

Lý Phục – Thu Diệp Thanh

Các bạn vào nhà bạn Mộc đọc thêm về cặp đôi này nhé ^^

~~~

Các bạn vào link bên Hội Những Người Yêu Tranh Của Y Xuy Ngũ Nguyệt xem thêm nhé.

Các NPC Kiếm Võng Lần lượt các NPC là A Tát Tân, Tạ Uyên, Vương Di Phong, Tạ Vân Lưu, Cao Giáng Đình, Lâm Bạch Hiên, Trác Phượng Minh, Đường Ngạo Thiên, Diệp Anh, Lý Vong Sinh, Huyền Chinh, Đông Phương Vũ Hiên, Diệp Chỉ Thanh, Lý Thừa Ân, Lục Nguy Lâu, Lục Yên Nhi, Quách Nham, Thẩm Miên Phong, Tiêu Dược Nhi, Đào Hàn Đình, Mễ Lệ Cổ Lệ, Yên, Khang Tuyết Chúc, Địch Quý Chân, Trương Chất Viên, Tư Không Trọng Bình, Nguyệt Lộng Ngấn, Khả Nhân, Ảnh, Mục Huyền Anh, Mạc Vũ, Trầm Nguyệt, Khúc Vân, Tôn Phi Lượng, Mộ Dung Truy Phong, Trách Uyển Thanh )là vợ Mộ Dung nằm trong quan tài), Kỳ Tiến, Cốc Chi Lam, Lý Phục, Thu Diệp Thanh, Dương Bảo Ca, A Tru, Vô Danh (ng đứng đầu Ẩn Nguyên Hội), Kiếm Thánh, Phương Càn, Lý Đàm, Đa Đa, Nguyên Minh Nhã, Lệnh Hồ Thương và Tô Mạn Toa. (Theo bạn Thượng Quan Tiểu Kỳ trên fb)

Các NPC Kiếm Võng
Lần lượt các NPC là A Tát Tân, Tạ Uyên, Vương Di Phong, Tạ Vân Lưu, Cao Giáng Đình, Lâm Bạch Hiên, Trác Phượng Minh, Đường Ngạo Thiên, Diệp Anh, Lý Vong Sinh, Huyền Chinh, Đông Phương Vũ Hiên, Diệp Chỉ Thanh, Lý Thừa Ân, Lục Nguy Lâu, Lục Yên Nhi, Quách Nham, Thẩm Miên Phong, Tiêu Dược Nhi, Đào Hàn Đình, Mễ Lệ Cổ Lệ, Yên, Khang Tuyết Chúc, Địch Quý Chân, Trương Chất Viên, Tư Không Trọng Bình, Nguyệt Lộng Ngấn, Khả Nhân, Ảnh, Mục Huyền Anh, Mạc Vũ, Trầm Nguyệt, Khúc Vân, Tôn Phi Lượng, Mộ Dung Truy Phong, Trách Uyển Thanh )là vợ Mộ Dung nằm trong quan tài), Kỳ Tiến, Cốc Chi Lam, Lý Phục, Thu Diệp Thanh, Dương Bảo Ca, A Tru, Vô Danh (ng đứng đầu Ẩn Nguyên Hội), Kiếm Thánh, Phương Càn, Lý Đàm, Đa Đa, Nguyên Minh Nhã, Lệnh Hồ Thương và Tô Mạn Toa. (Theo bạn Thượng Quan Tiểu Kỳ trên fb)

~~~

Tào Tuyết Dương và ca ca (Tào Tuyết Dương là tướng quân Thiên Sách, còn bạn ca ca của tỷ ấy thì mình chệu :s )

Thiên Sách - Tào Tuyết Dương và ca ca

Thiên Sách – Tào Tuyết Dương và ca ca

Cốc chủ Ác Nhân Cốc Vương Di Phong

~~~

Vương Di Phong - Ác Nhân Cốc

Vương Di Phong – Ác Nhân Cốc

~~~

Cốc chủ Ác Nhân Cốc Vương Di Phong

Cốc chủ Ác Nhân Cốc Vương Di Phong

~~~

Đản Tổng – Lý Đàm

Đản Tổng - Lý Đàm - con thứ ba của thái tử Lý Hanh

Đản Tổng – Lý Đàm – con thứ ba của thái tử Lý Hanh

Đản Tổng - Lý Đàm - con thứ ba của thái tử Lý Hanh

Đản Tổng – Lý Đàm – con thứ ba của thái tử Lý Hanh

Hình trong game của Đản Tổng:

Lý Đàm

Lý Đàm

Minh Giáo – Hộ giáo pháp vương – Dạ Đế Tạp Lô Bỉ:

Minh Giáo Hộ giáo pháp vương - Dạ Đế Tạp Lô Bỉ. Lời của Y Xuy: Tạp Lô Bỉ, hàng năm đều phải bỏ ra 1 tháng chạy tới vùng Trung Nguyên Hoa Sơn, sau đó đứng trên đỉnh núi lẳng lặng ngắm tuyết. "Dear Mễ Tư Vu, vì sao tới bây giờ nàng vẫn không chịu tiếp nhận ta, tell me why." - Zinny: câu này của bạn Tạp Lô Bỉ "Vu sư thúc, thằng cha ngoại quốc kia lại tới nữa rồi." - Zinny: câu này của bạn Vu Duệ "Ồ, ngươi đi giúp ta truyền một lời, cứ nói...  họa phong bất đồng bất tương vi mưu, nếu còn không cút, đừng trách ta  điểm thêm cho ngươi chút color." - Zinny: câu này chắc của Vu sư thúc. Vu Duệ la lớn: "Quẻ không dám tính hết (vì) sợ thiên đạo vô thường (vô thường: hay thay đổi), tình không dám sâu thâm (vì) e một hồi đại mộng. Nếu buông tay lại tiếc nửa đời thê lương. Nếu không buông, làm sao có thể cùng ngươi họa phong một dạng!" Lời của Zinny: mấy cái chữ tiếng Anh là nguyên xy của chị Y Xuy đó =.=, Còn câu "họa phong bất đồng, bất tương vi mưu" là chế từ câu "đạo bất đồng, bất tương vi mưu", tức là những người không có cùng chí hướng thì không thể bàn mưu cùng nhau được. Họa phong là tác phong, phong cách vẽ tranh, hem hiểu bạn Tạp Lô Bỉ muốn nói gì nữa =.=  Tạp Lô Bỉ của Minh Giáo, Vu Duệ của Thuần Dương nhé

Minh Giáo Hộ giáo pháp vương – Dạ Đế Tạp Lô Bỉ.
Lời của Y Xuy: Tạp Lô Bỉ, hàng năm đều phải bỏ ra 1 tháng chạy tới vùng Trung Nguyên Hoa Sơn, sau đó đứng trên đỉnh núi lẳng lặng ngắm tuyết. “Dear Mễ Tư Vu, vì sao tới bây giờ nàng vẫn không chịu tiếp nhận ta, tell me why.” – Zinny: câu này của bạn Tạp Lô Bỉ
“Vu sư thúc, thằng cha ngoại quốc kia lại tới nữa rồi.” – Zinny: câu này của bạn Vu Duệ
“Ồ, ngươi đi giúp ta truyền một lời, cứ nói… họa phong bất đồng bất tương vi mưu, nếu còn không cút, đừng trách ta điểm thêm cho ngươi chút color.” – Zinny: câu này chắc của Vu sư thúc.
Vu Duệ la lớn: “Quẻ không dám tính hết (vì) sợ thiên đạo vô thường (vô thường: hay thay đổi), tình không dám sâu thâm (vì) e một hồi đại mộng. Nếu buông tay lại tiếc nửa đời thê lương. Nếu không buông, làm sao có thể cùng ngươi họa phong một dạng!”
Lời của Zinny: mấy cái chữ tiếng Anh là nguyên xy của chị Y Xuy đó =.=, Còn câu “họa phong bất đồng, bất tương vi mưu” là chế từ câu “đạo bất đồng, bất tương vi mưu”, tức là những người không có cùng chí hướng thì không thể bàn mưu cùng nhau được. Họa phong là tác phong, phong cách vẽ tranh, hem hiểu bạn Tạp Lô Bỉ muốn nói gì nữa =.=
Tạp Lô Bỉ của Minh Giáo, Vu Duệ của Thuần Dương nhé

Minh giáo Dạ Đế - Tạp Lô Bỉ.

Minh giáo Dạ Đế – Tạp Lô Bỉ.

Hình trong game của bạn Tạp Lô Bỉ:

Tạp Lô Bỉ - Hộ giáo pháp vương Minh Giáo

Tạp Lô Bỉ – Hộ giáo pháp vương Minh Giáo

Minh Giáo Dạ Đế - Tạp Lô Bỉ

Minh Giáo Dạ Đế – Tạp Lô Bỉ

Thiên tài âm dương sư Nguyên Minh Nhã – Thành chủ Nhật Luân sơn thành tiền nhiệm:

Nguyên Minh Nhã – Kiếm Võng 3 Nhật Luân sơn thành thành chủ Xuất thân danh môn vọng tộc Nhật Bản, là thiếu niên thiên tài tinh thông binh pháp và thuật âm dương. Là Nhật Luân sơn thành thành chủ tiền nhiệm. Lời của Y Xuy: Bạn trẻ Nguyên Minh Nhã đầy bụng xấu xa luôn thích ngồi chồm hỗm trong góc phòng ở phó bản đốt bùa chú khi không có ai lui tới: "Nàng thích ta. Nàng không thích ta. Nàng thích ta. Nàng không thích ta..."  Đoạn sau mình chịu, hem hiểu bạn ấy còn tụng cái gì nữa =))

Nguyên Minh Nhã – Kiếm Võng 3
Nhật Luân sơn thành thành chủ
Xuất thân danh môn vọng tộc Nhật Bản, là thiếu niên thiên tài tinh thông binh pháp và thuật âm dương. Là Nhật Luân sơn thành thành chủ tiền nhiệm.
Lời của Y Xuy: Bạn trẻ Nguyên Minh Nhã đầy bụng xấu xa luôn thích ngồi chồm hỗm trong góc phòng ở phó bản đốt bùa chú khi không có ai lui tới: “Nàng thích ta. Nàng không thích ta. Nàng thích ta. Nàng không thích ta…”
Đoạn sau mình chịu, hem hiểu bạn ấy còn tụng cái gì nữa =))

Y Xuy: Thiên Tài âm dương sư VS tân nhậm cửu thiên quân CP Vẽ chút về đôi tiểu hài tử này... "Tiểu Nhã." "Gì cơ? ! Ngươi đang gọi chính ngươi hay đang gọi ta? !" "Vậy... Đa đa?" "Đa Đa cũng là cho ngươi gọi? !" "... Ây... Tóm lại ngươi trước tiên mặc quần vào đã..." Thiên tài âm dương sư = Nguyên Minh Nhã Tân nhậm cửu thiên quân = Triệu Hàm Nhã ( Đa Đa) Hai đứa đều tên là Nhã =.=

Y Xuy: Thiên Tài âm dương sư VS tân nhậm cửu thiên quân CP
Vẽ chút về đôi tiểu hài tử này…
“Tiểu Nhã.”
“Gì cơ? ! Ngươi đang gọi chính ngươi hay đang gọi ta? !”
“Vậy… Đa đa?”
“Đa Đa cũng là cho ngươi gọi? !”
“… Ây… Tóm lại ngươi trước tiên mặc quần vào đã…”
Thiên tài âm dương sư = Nguyên Minh Nhã
Tân nhậm cửu thiên quân = Triệu Hàm Nhã ( Đa Đa) Hai đứa đều tên là Nhã =.=

Nguyên Minh Nhã - Kiếm Võng 3

Nguyên Minh Nhã – Kiếm Võng 3

Nguyên Minh Nhã - Kiếm Võng 3

Nguyên Minh Nhã – Kiếm Võng 3

Hình trong game của Nguyên Minh Nhã:

Âm Dương Sư - Nguyên Minh Nhã

Âm Dương Sư – Nguyên Minh Nhã

Còn đây là tạo hình trong game của bạn Triệu Hàm Nhã (Đa Đa):

Triệu Hàm Nha (Đa Đa)

Triệu Hàm Nha (Đa Đa)

Mạc Vũ – Một trong Thập đại ác nhân – Ác Nhân Cốc:

Mạc Vũ - Kiếm Võng 3

Mạc Vũ – Kiếm Võng 3

~~~

Mạc Vũ - Một trong Thập Đại Ác Nhân - Ác Nhân Cốc

Mạc Vũ – Một trong Thập Đại Ác Nhân – Ác Nhân Cốc

Lại là Mạc Vũ :3 ngầu dễ sợ :3 (Mạc Vũ - một trong thập đại ác nhân - Ác Nhân cốc)

Lại là Mạc Vũ :3 ngầu dễ sợ :3 (Mạc Vũ – một trong thập đại ác nhân – Ác Nhân cốc)

Hình trong game của Mạc Vũ:

Mạc Vũ - Ác Nhân Cốc

Mạc Vũ – Ác Nhân Cốc

Cốc Chi Lam – Vạn Hoa Cốc

Cốc Chi Lam - Vạn Hoa Cốc. Khi còn nhỏ cả nhà bị sát thủ giết chết, nàng may mắn do còn nhỏ mà được tha mạng, sau đó chỉ qua 1 đêm tóc bạc. Nhiều năm sau, khi đã trở thành 1 thiếu nữ hơn 20, Cốc Chi Lam gặp Kỳ Tiến (chính là sát thủ giết cả nhà nàng năm xưa), lúc đó đã trở thành Tử Hư Chân Nhân của Thuần Dương, 2 người đem lòng yêu nhau, nhưng khi phát hiện ra Kỳ Tiến là kẻ thù giết cha mẹ, Cốc Chi Lam không thể buông bỏ thù hận trong lòng, cũng không thể quên đi tình cảm dành cho Kỳ Tiến, 1 đoạn tình cảm nghe ngược thê thảm :D

Cốc Chi Lam – Vạn Hoa Cốc. Khi còn nhỏ cả nhà bị sát thủ giết chết, nàng may mắn do còn nhỏ mà được tha mạng, sau đó chỉ qua 1 đêm tóc bạc. Nhiều năm sau, khi đã trở thành 1 thiếu nữ hơn 20, Cốc Chi Lam gặp Kỳ Tiến (chính là sát thủ giết cả nhà nàng năm xưa), lúc đó đã trở thành Tử Hư Chân Nhân của Thuần Dương, 2 người đem lòng yêu nhau, nhưng khi phát hiện ra Kỳ Tiến là kẻ thù giết cha mẹ, Cốc Chi Lam không thể buông bỏ thù hận trong lòng, cũng không thể quên đi tình cảm dành cho Kỳ Tiến, 1 đoạn tình cảm nghe ngược thê thảm 😀

Bùi Nguyên

Bùi Nguyên – Đại đệ tử Dược Vương Tôn Tư Mạc – Vạn Hoa Cốc

Thánh nữ Minh Giáo - Lục Yên Nhi

Thánh nữ Minh Giáo – Lục Yên Nhi

Thánh nữ Minh Giáo - Lục Yên Nhi

Thánh nữ Minh Giáo – Lục Yên Nhi

Advertisements

24 comments on “Kiếm Võng – Các NPC – Y Xuy Ngũ Nguyệt

Bạn đang nghĩ gì?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s